Pojištění AutoCheck kryje nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného vozidla, které vyžadují okamžitou opravu anebo výměnu vadné součástky.

Pojištění AutoCheck GOLD, SILVER a BRONZE

Uvažujete-li o koupi ojetého vozu a máte obavy z nečekaných výdajů za opravy, máme pro Vás řešení v podobě tří pojistných programů – prodloužených záruk, které poskytují různý rozsah pojistného krytí dle stáří vozidla a počtu najetých kilometrů v době uzavření pojistné smlouvy.

Pro koho je pojištění určeno:

 • fyzické osoby
 • firmy a podnikatelé

Podmínky pojištění:
Pojistit lze ojetá vozidla (program Gold, Silver, Bronze) splňující následující kritéria:

 • maximální stáří vozidla od data první registrace: 5,7 nebo 15 let dle pojistného programu
 • maximální celkový počet najetých kilometrů činí 120 000/160 000/200 000 km
 • lze sjednat pro ojetá vozidla do 3,5 tuny

Výhody pojištění:

 • Až 100% pokrytí nákladů za pozáruční opravy
 • (materíál + práce).
 • Transparentní seznamy krytých součástek.
 • Neomezený počet pojistných událostí (oprav) v průběhu trvání smlouvy.
 • Možnost převodu pojištění na nového majitele vozidla.
 • Volitelné limity pojistného plnění.
 • Flexibilní výpočet sazby pojistného.
 • Vůz je opraven v síti autorizovaných servisů našich smluvních partnerů.
 • Online řešení pojistné události mezi opravcem a pojistitelem včetně bezhotovostního vypořádání bez zásahu klienta.

Parametry záruky:

 • Lze uzavřít pro vozidla, která ke dni sjednání pojistné smlouvy AutoCheck splňují následující kritéria:
 • Maximální stáří vozidla od data první registrace: 5,7 nebo 15 let dle pojistného programu.
 • Maximální celkový počet najetých kilometrů: 120.000 / 160.000 / 200.000 km.
 • Začíná datem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum počátku pojištění (zpravidla datum sjednání pojištění/ datum pořízení vozu).
 • Lze sjednat pro ojetá vozidla do 3.500 kg.
 • Doba pojištění: 3, 6, 12, 24 nebo 36 měsíců.
 • Možnost sjednání spoluúčasti.
 • Volitelný limit najetých kilometrů.

Parametry záruky:

 • Lze uzavřít pro vozidla, která ke dni sjednání pojistné smlouvy AutoCheck splňují následující kritéria:
 • Maximální stáří vozidla od data první registrace: 5,7 nebo 15 let dle pojistného programu.
 • Maximální celkový počet najetých kilometrů: 120.000 / 160.000 / 200.000 km.
 • Začíná datem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum počátku pojištění (zpravidla datum sjednání pojištění/ datum pořízení vozu).
 • Lze sjednat pro ojetá vozidla do 3.500 kg.
 • Doba pojištění: 3, 6, 12, 24 nebo 36 měsíců.
 • Možnost sjednání spoluúčasti.
 • Volitelný limit najetých kilometrů.

Příklad krytých součástí automobilu:

Úplný seznam krytých součástek v jednotlivých pojistných programech naleznete v pojistných podmínkách zde.

Výpočet sazby pojištění:
Sazba pojištění AutoCheck je kalkulována individuálně tak, aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám. Výše pojistného se odvíjí od objemu motoru vozidla, pojistného programu a dále od Vámi zvolených vstupních parametrů, kterými jsou především:

 • Doba pojištění
 • Limit najetých km
 • Limit pojistného plnění
 • Výše spoluúčasti

Jen pro pořádek připomínáme, že záruka se vztahuje na náhlé selhání (tedy v případě, kdy na vašem autě něco praskne, vyteče, spálí se nebo ulomí), nikoli na běžné opotřebení jako jsou sjeté brzdové destičky nebo výměna oleje. A že naší podmínkou pro uznání záruky je, že budete vaše auto pravidelně servisovat podle doporučení výrobce. Tak si to pohlídejte. Ideální je, když se stavíte v našem servisu, kde vaše auto dobře známe a dokážeme mu dát adekvátní péči.

Jak to funguje, když něco nefunguje
Náhlá a nepředvídatelná vnitřní mechanická nebo elektronická porucha vozidla, v jejímž důsledku se stane vozidlo nefunkčním.

Postup oznámení pojistné události:

 • V případě poruchy, která může zapříčinit další poškození, vozidlo odstavte a dopravte ke smluvnímu opravci.
 • Pojistnou událost prosím nahlaste nejpozději do 8 dnů od jejího vzniku před zahájením opravy.
 • Kontakt na nejbližšího smluvního opravce Vám rádi sdělíme na tel. čísle 234 108 311.
 • Nastane-li pojistná událost v zahraničí, je třeba schválit vybraného opravce pojistitelem před započetím opravy.
 • Zjištění závady včetně diagnostiky jde na vrub majitele vozidla.
 • Opravce vyhodnotí stav vozidla a informuje pojistitele o typu poruchy. Je-li uvedený díl kryt v rámci vybraného pojistného programu, je závada po souhlasu likvidátora opravena.
 • Náklady na opravu jsou hrazeny přímo opravci.
 • Je-li to nutné (oprava v zahraničí), je částka za opravu proplacena klientovi na základě předložené faktury.

Požadované dokumenty

 • Zakázkový list
 • Popis příčiny poruchy
 • Položkový rozpočet opravy
 • Fotodokumentace (VIN, registrační značka, stav km vozidla, porouchaná součástka před výměnou i po demontáži, namontovaná nová součástka apod.)
 • Jméno a kontakt na opravce, kde je vozidlo možné prohlédnout, případně si vyžádat další podklady.

Prodlouženou záruku AutoCheck pro dovezené vozy jsme připravili ve spolupráci s pojišťovnou Colonnade.