Pravidla užívání www stránek

Společnost Autoimport group s.r.o., IČO: 06 223 800, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 (dále jen “ Autoimport group s.r.o.“), je výhradním majitelem a provozovatelem webových stránek provozovaných na doméně www.autoimportgroup.cz (dále jen „webové stránky AUTOIMPORT GROUP“).

Webové stránky AUTO Z DOVOZU, včetně kompletního obsahu a veškerých grafických detailů jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon. Logo společnosti AUTOIMPORT GROUP je součástí ochranných známek a je ve výlučném vlastnictví společnosti Autoimport group s.r.o.. Využití webových stránek společnosti Autoimport group s.r.o. nebo jejich částí jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou napodobování, kopírování, šíření či dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky, je AUTOIMPORT GROUP.

Společnost Autoimport group s.r.o. má výhradní právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, doplnit nebo odstranit libovolnou část obsahu webových stránek AUTOIMPORT GROUP. Společnost Autoimport group s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu webových stránek AUTOIMPORT GROUP. Aktualizace databáze vozidel je prováděna na denní bázi. Autoimport group s.r.o. neručí za aktuálnost nabídky vozidel na internetu. Na dostupnost jednotlivých, aktuálně inzerovaných vozidel je možné se informovat na lince společnosti Autoimport group s.r.o. +420 731 011 116, prostřednictvím e-mailu info@autoimportgroup.cz, nebo osobně v sídle společnosti Autoimport group s.r.o. na adrese Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, nebo na kterékoliv pobočce.

Webové stránky AUTOIMPORT GROUP používá každý uživatel internetu na vlastní riziko. Společnost Autoimport group s.r.o. neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody, vzniklé v závislosti s připojením na webové stránky www.autoimportgroup.cz a jejich užíváním ani dále neručí za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Autoimport group s.r.o. nezaručuje nepřetržité a funkční připojení k webovým stránkám Autoimport group s.r.o. Používání webových stránek Autoimport group s.r.o. je bezplatné.

Údaje uvedené na webových stránkách AUTOIMPORT GROUP jsou zásadně informativní povahy. S výjimkou těchto Pravidel užívání nemá zveřejnění údajů či informací na webových stránkách Autoimport group s.r.o. povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností Autoimport group s.r.o. a uživatelem internetu, pokud však nebude v individuálních případech uvedeno jinak.

Společnost Autoimport group s.r.o. neručí ani jakkoliv neodpovídá za obsah či správnost zveřejněných informací, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek Autoimport group s.r.o. Současně společnost Autoimport group s.r.o. neručí ani neodpovídá za závazky osob, které poskytují, nabízejí nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Společnost Autoimport group s.r.o. dále neodpovídá za obsah, pravdivost propagace či formu reklamy třetích osob na webových stránkách AUTOIMPORT GROUP.

Pokud uživatel internetu poskytne osobní údaje společnosti Autoimport group s.r.o. prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek Autoimport group s.r.o., vyjadřuje tímto souhlas s tím, aby společnost Autoimport group s.r.o., IČO: 06 223 800, se sídlem KORUNNÍ 2569/108, 101 00 Praha 10, zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Souhlas uživatele internetu je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči společnosti Autoimport group s.r.o. odvolán bez udání důvodu na adrese info@autoimportgroup.cz.

Uživatel internetu bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pravidla užívání webových stránek AUTOIMPORT GROUP jsou platné a nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. od data 03. 04. 2019.

Webové stránky AUTOIMPORT GROUP používají při poskytování svých služeb soubory Cookie. Využíváním našich služeb uživatel vyjadřuje souhlas s používáním těchto souborů. Soubor Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o jeho návštěvě.